Izmjene zakona o preoskoj politici smallVijeće ministara na svojoj sjednici donijelo je odluku
o UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA.

 


Zakon se počeo primjenjivati od 25.04.2018. U novom Zakonu, prijašnji Član 24. u potpunosti
je zamjenjen nekim novim tekstom, tako da ono što se odnosilo na taj član više ne postoji.
Član se odnosio na uvoz lijeka iz inostranstva za ličnu upotrebu, uz odgovarajući ljekarski
recept.

Ovakva ne shvatljiva i praktično ne normalna odluka nadležnih organa posebno je ugrozila
oboljele koji se liječe od rijetkih bolesti. Naime skupi uvozni lijekovi ovim podliježu naplati
carine u iznosu od 17 %, čak i kada je riječ o donaciji na ime tog pacijenta.

Izmjene zakona o preoskoj politici
U praksi to znači da neki pacijent koji boluje od Gaucherove bolesti ili neke slične bolesti, a
koji prima donaciju lijeka iz inostranstva u iznosu od cca. 500.000 KM morati na to platiti
državi iznos od 85.000 KM po osnovu poreza. Ovo je praktično ne moguće izvesti, obzirom
da je riječ o ogromnim sredstvima za jednog pojedinca.Još bolnije je što oboljeli od rijetkih
bolesti ionako nemaju nikakvu zaštitu od Države, a ovim postupkom osim što do sada nisu
imali zaštitu ni ti ikakva prava, sada će i one donacije koje su uspijeli dobiti kako bi se liječili
morati plaćati Državi zato što sami sebi spasavaju život.
Nadamo se da će se i nakon naših apela nadležni organi Bosne i Hercegovine urazumiti i
izmjeniti donesenu odluku.


Rijetka bolest

Prema definiciji EURORDIS, nevladine neprofitne organizacije koju čine udruženja i pacijenti iz Evrope pa i šire, bolest ili poremećaj se definira kao rijetka u Evropi, kada pogađa manje od 1 na 2000 osoba. Broj boljelih značajno se razlikuj ovisno o vrsti rijetke bolesti pa je tako učestalost pojedinih rijetkih bolesti manja od 1 na 100.000 osoba. Do sada je registrovano između  6000-8000 rijetkih  bolesti. U cjelini, od rijetke bolesti danas boluje oko  30 miliona građana Europske unije.