Sanofi Genzyme logo smallUprkos problemima koje je izazvala pandemija Covid-19 i zatvorenim putevima i granicama,naša Humanitarna organizacija uspješno je realizovala akciju dopreme lijeka Cerenzyme za dvije pacijentice u Bosni i Hercegovini, a koje su dio donacije Sanofi kompanije.

Naime, danas je na aerodrom Sarajevo stigla pošiljka lijekova Cerenzyma. Ovi lijekovi se
distribuiraju za dvije pacijentice u Bihaću i Mostaru, a koje su ujedno i članice naše
Humanitarne organizacije